Oferowane usługi księgowe i rachunkowe Gdańsk, Gdynia oraz Sopot

Usługi rachunkowe i księgowe - Gdańsk, Gdynia i Sopot (Trójmiasto)

Rozliczamy roczne zeznania podatkowe

Firm i osób fizycznych z dochodów uzyskanych w Polsce

Samodzielne prowadzenie księgowości nie jest łatwym zadaniem, jeśli nie ma się wykształcenia w tym kierunku, ani doświadczenia w tej branży. Chcąc uniknąć przykrych niespodzianek i kar w razie kontroli skarbowej, warto zdecydować się na usługi księgowe i rachunkowe w miastach Gdańsk, Gdynia oraz Sopot (Trójmiasto) świadczone przez profesjonalne biuro rachunkowe. Wtedy mamy pewność, że wszystkie sprawy finansowe prowadzone są w sposób prawidłowy i w razie kontroli możemy liczyć na wsparcie fachowców.

Biuro rachunkowe Rabat oferuje usługi księgowe i rachunkowe obejmujące w szczególności:

– Sporządzanie korekt za poprzednie lata i wyprowadzanie zaległości z Urzędu Skarbowego i ZUS,
– sprawdzenie pod kątem formalnym oraz rachunkowym faktur oraz innych dokumentów księgowych,
– sporządzanie rocznych sprawozdań, składanie deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych oraz podatku VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i niematerialnych wartości prawnych,
– reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.

Naszym klientom możemy zaoferować również usługi księgowe i rachunkowe – dodatkowe – na przykład pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, przygotowanie wniosków do Urzędu Skarbowego i ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganie ze składkami, a także inne usługi związane z rachunkowością.

Nasza oferta obejmuje również pełną obsługę kadrowo – płacową. W ramach współpracy możemy zajmować się wszystkimi kwestiami związanymi z zatrudnianiem pracowników – od prowadzenia ewidencji czasu pracy i listy płac, poprzez raportowanie badań lekarskich i szkoleń BHP, skończywszy na formalnościach związanych z ustalaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. Obsługujemy również firmy zatrudniające osoby na umowy cywilnoprawne, w tym kontrakty menadżerskie.

Z kim możemy podjąć współpracę?

Współpracujemy zarówno z małymi, średnimi i dużymi firmami, jak i z klientami indywidualnymi. Obsługujemy roczne zeznania podatkowe osób zatrudnionych i osiągających dochody w Polsce.

Dlaczego warto nam zaufać?

Nasza firma świadczy usługi księgowe i rachunkowe najwyższej jakości. Do powierzonych zadań podchodzimy z największą skrupulatnością. Dzięki temu mamy bazę zaufanych i zadowolonych klientów. Jeśli i Państwo chcą do nich dołączyć, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez naszą stronę internetową.

R

Wyprowadzanie zaległości oraz sporządzanie korekt za lata ubiegłe do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

R

Wyprowadzanie zaległości oraz sporządzanie korekt za lata ubiegłe do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

R

Sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych.

R

Prowadzenie usług rachunkowych, ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego w siedzibie biura.

R

Składanie odpowiednich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych, rejestrów podatku od towarów i usług (VAT).

R

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabeli amortyzacyjnych.

R

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawień zmian w kapitale zakładowym).

R

Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań na potrzeby GUS, banków, Ministerstwa Środowiska.

R

Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi – zgodnie z życzeniem Klienta.

R

Pomoc przy rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych w tym umów spółek i KRS.

R

Opracowywanie zakładowego planu kont dostosowanego do profilu prowadzonej działalności.

R

Przygotowywanie wniosków do ZUS i US o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu ze składkami i podatkami.

R

Inne usługi i prace zlecone przez Klienta związane z prowadzoną rachunkowością.

Usługi księgowe i rachunkowe związane z kadrami i płacami

R

Pełna obsługa akt osobowych i teczek personalnych.

R

Przygotowywanie dokumentacji nawiązania stosunku pracy jak i jego rozwiązania, warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy.

R

Raportowanie badań lekarskich, szkoleń BHP.

R

Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja jego wykorzystania.

R

Przygotowywanie list płac wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u Klienta.

R

Pełna obsługa umów o prace i umów cywilno-prawnych (zleceń i o dzieło, kontraktów menadżerskich).

 

R

Przygotowywanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

 

R

Sporządzanie rocznych informacji pracowniczych (PIT 11, PIT 40, PIT 8A).

 

R

Ewidencja zaświadczeń lekarskich oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji do ZUS w razie wypłaty zasiłków przez ZUS.

R

Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie dotyczących danych kadrowych.

 

R

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.