Poza szerokimi usługami księgowymi, nasza firma oferuje również gamę usług rachunkowych w Trójmieście.

Dlaczego warto nam zaufać ? – kompleksowe usługi rachunkowe

  • Dlaczego warto nam zaufać i powierzyć rachunkowość w firmie? Nasza firma świadczy bezkonkurencyjne i przez wielu polecane usługi rachunkowe (oraz księgowe). Działamy skrupulatnie, dokładnie, szybko i precyzyjnie. 

  • Współpraca z wieloma Klientami indywidualnymi oraz firmami – małymi, średnimi i dużymi – pozwoliła nam rozwinąć skrzydła i zgłębić wszystkie tajniki rachunkowości. Możemy cieszyć się i chwalić bazą zaufanych i zadowolonych Klientów, którzy swoje dobre doświadczenia przekazują dalej.

  • Gwarantujemy usługi rachunkowe wyróżniające się rzetelnością oraz bezpieczeństwem. Podstawą naszej wspólnej pracy jest również zaufanie i płynna komunikacja. W zamian oferujemy minimum formalności i wysiłku – dojeżdżamy do Klienta, jesteśmy do dyspozycji zdalnie, poprzez maila, stronę internetową oraz osobiście dokładnie tam, gdzie Państwu najwygodniej. 

  • Każdego Klienta traktujemy z należytym szacunkiem. Jesteśmy elastyczni – zarówno jeśli chodzi o zakres oferowanych usług rachunkowych, jak i czas pracy. Biuro działa w określonych godzinach, ale w razie potrzeb i sytuacji awaryjnych możemy zagwarantować indywidualną obsługę poza standardowymi godzinami pracy biura oraz w dni wolne.

  • W ramach usług rachunkowych w Gdańsku oferujemy sprawne i punktualne wykonywanie kompleksowych działań związanych z rachunkowością – od A do Z.

  • Wychodzimy z założenia, iż z rachunkowością nie należy ryzykować – zachęcamy do zaufania naszemu doświadczeniu.

usługi rachunkowe Gdańsk Morena trójmiasto

Usługi rachunkowe Trójmiasto – co oferujemy

W ramach powierzenia nam swoich spraw rachunkowych zadbamy o pomoc przy rejestrowaniu działalności gospodarczej, przygotowania dokumentów do Urzędu Skarbowego i ZUS-u. Dokładnie sprawdzimy, pod względem rachunkowym i formalnym, wszelkie dokumenty księgowe, prowadzimy księgi rachunkowe, księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego. Zajmiemy się również prowadzeniem ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także sporządzaniem obowiązkowych sprawozdań na potrzeby GUS-u.

Do naszych obowiązków, jako firmy zajmującej się usługami rachunkowymi, należy również sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawień zmian w kapitale zakładowym).

Usługi rachunkowe – kadry i płace

W ramach usług rachunkowych – w firmie z bazą w Trójmieście – zajmujemy się również usługami rachunkowymi związanymi z kadrami i płacami. Kadry to podstawa funkcjonowania każdej firmy.

Powierzając nam ten istotny dział Państwa firmy, gwarantujemy pełną obsługę akt osobowych i teczek personalnych. Przygotowujemy dokumentację nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia i innych elementów, wymaganych przepisami Kodeksu Pracy.

W ramach kompleksowych usług rachunkowych dbamy o staranne przygotowywanie list płac i wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagrodzenia oraz o prawidłowe sporządzanie rocznych informacji pracowniczych.

Zapraszamy do kontaktu

Cenimy pracę z każdym Klientem. Skontaktować się z nami można na wiele sposób – jesteśmy do Państwa dyspozycji online – zdalnie przez stronę internetową i maila, telefonicznie oraz osobiście w Gdańsku.